Partner Progress, s.r.o.
Váš spoľahlivý obchodný partner
O spoločnostiSlužbyPonuka práceKontaktEU projekty
Fotogaléria kaštieľ
Informačný leták
Opis projektu
Oporný múr
Fotogaléria - oporný múr
Oporný múr
Vďaka projektu s názvom "Obnova kultúrnej pamiatky kaštieľ Burg č. ÚZPF 761/0, Považské Podhradie, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj - sanácia havarijného stavu oporného  múru a úprava spevnených plôch na parkovanie pre návštevníkov Považského hradu a kaštieľa Burg", ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa podarilo zastaviť postupnú deštrukciu oporného múru kaštieľa Burg, ktorá ohrozovala ďalšie využívanie kaštieľa pre verejnosť, ale aj pohyb účastníkov po ceste, ktorá vedie bezprostredne popod kaštieľ.